10 05, 2020

NOVOPHARMA – Suplementet Inovative për një jetë më të shëndetshme

By |2020-05-11T00:49:57+02:00May 10th, 2020|

    Novopharma është distributor farmaceutik me seli në Tirane. Përfaqësues zyrtar i disa kompanive Europiane farmaceutike me ekskluzivitet për distribucion dhe marketing të suplementeve [...]

Go to Top