VIZITA PËR SYTË
Nga Dr. Stefano Mola

Vetëm një ditë
Të Shtunën, më 11 Janar 2020

Çmimi 10 EUR

50% skonto për skelete dhe xhama optikë

OPTIKA GOLD, Toptani Shopping Center, kati 0
TEL: 0672011273

 

Gold Optik