Instituti i Ekspertëve Fiskalë

Audit
të brendshëm
Trajnim profesional
Më shumë

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional: Audit të brendshëm
Data e fillimit: 29 Janar 2021
Trajnimi zgjat 6 javë
Orari i leksioneve
E PREMTE
16:00 – 19:30
E SHTUNE
09:00 – 13:30

Modulet
• Auditimi i brendshëm ne sektorin publik

• Auditimi i brendshëm ne sektorin privat

• Kontrolli Tatimor dhe baza ligjore mbi te   cilen kryhet kontrolli tatimor

Dokumentet për regjistrim
CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.
Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/

çertifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Telefon
067 66 58 464
WhatsApp
Adresa
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
eMaiL&WEB
[email protected]
www.ief.al