Instituti i Ekspertëve Fiskalë
Procedurat
e Prokurimit Publik
Trajnim profesional
Më shumë
Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin: Procedurat e Prokurimit Publik
Data e fillimit: 12 Shkurt 2021
Trajnimi zgjat 5 javë
Orari i leksioneve
E Premte
16:00 – 19:30
E Shtunë
9:00 – 12:30
Më shumë info
Kliko këtu

 

Dokumentet për regjistrim
CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.

Rregjistrimet mund te behen edhe online: https://ief.al/regjistrimi/

çertifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Telefon
067 66 58 464
Adresa
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
eMaiL&WEB
[email protected]
www.ief.al