LEGJISLACIONI TATIMOR NË PRAKTIKË

Ky është trajnimi më i kërkuar!!!
Përfshihen të gjitha ndryshimet e Legjislacionit Tatimor!

Fillon në datën:

23 Qershor 2020

✅ Për t’i dhënë mundësi të gjithë pjesëmarrësve që të njihen me programin e kursit dhe stafin pedagogjik, seanca e pare e kursit është FALAS.