I nderuar Biznesmen / Perfaqesues Biznesi

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes.

Ftesë për bashkëpunim me Bizneset Austriake & Trajnime në Menaxhim Biznesi *

WIFI-AUSTRIA ka si qëllim trajnimin e sipërmarësve shqiptar duke i krijuar , jo vetëm ngritjen profesionale në nivelin menaxherial me Lektore të njohur ndërkombëtarisht, por edhe mundësinë e bashkëpunimit dhe partneritetit me Sipërmarrje Austriake. * Ky lloj partneriteti dhe bashkepunimi ka rezultuar shumë i suksesshëm për Sipermarresit Shqiptar pjesëmarrës në këtë program duke mundësuar shpesh finalizimin me nënshkrim të marrëveshjeve me përfitim të ndërsjelltë.

Moduli I 26-27-28 Nëntor
New Modern Management (World Wide Coming)
Lector: Dr.Christian Husak

Moduli II 05-06-07 Dhjetor
Sales Training Implementation & Crises Management
Lector: Dr.Christian Husak

*Vizita në Ausri -Wien 10-13.02.2020 *

Gjatë vizitës 4 ditore në Austri:

  1. Do te zhvillohet Ceremonia e Certifikatave te Trajnimit nga WIFI – Austria (WKO – Dhoma Austriake e Tregtisë) e njohur ndërkombëtarisht
  2. Zhvillohet nje forum biznesi ne WKO (Dhomen Austriake te Tregtise) midis sipermarresve nga te dy vendet.
  3. Takime Individuale me Bizneset Austriake Të gjithë Pjesmarresit kanë mundësinë e takimeve individuale me Sipërmarrësit Austriak sipas fushave te interesit paraprak. Organizimi i takimeve bëhet nga Dhoma Ekonomike Federale e Austrisë, në bazë të një plani paraprak të hartuar sipas kerkesave te Sipermarresve Shqiptare dhe Austriake.

Per me shume informacion rreth Kurseve WIFI, ju lutem gjeni ne link me poshte:

– Trajnime ne Menaxhim Biznesi dhe Bashkepunim me Bizneset Austriake => Shikojeni ketu

Nese jeni te interesuar per aplikim ju lutem plotesoni bashkangjitur:

– Profile of Participants => http://bit.ly/32LqAlu

Per nje informacion me te detajuar, rreth suksesit WIFI, ju lutem lexoni:

Rendesia e Kurseve WIFI

Afati i aplikimit 24.11.2019

Per cdo pyetje apo informacion, ju lutem konataktoni:

Ajsela Teli
Head of International Training
Chamber of Commerce and Industry of Tirana

Cel: +355 69 6346937
E-mail: [email protected]