Anglishte për profesionistët e biznesit
Përshëndetje !

Për gjithë ata që u nevojitet gjuha angleze në punën e tyre;
Si dhe për të gjithë ata që duan të kenë njohuri të zgjeruar në nivelin e tyre të komunikimit në gjuhën angleze;

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,

sjell kursin e trajnimit:

“Anglishte për profesionistët e biznesit”

Tarifë e reduktuar!

Vetëm 120 Eur.

Kohëzgjatja 14 Tetor – 26 Nentor 2019
Vendi: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë
Mëso më shumë
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë
Cel: + 355 (0) 68 671 5167
E-mail: [email protected]