logo
ISSAT

Trajnim i Çertifikuar “Prokurime Publike”

Trajnim i avancuar profesional Prokurimin Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.

Seancat e Trajnimit bazohen tek praktika dhe aplikimi i njohurive në raste dhe situata konkrete.

  • përgatitja e dosjes së Tenderit;
  • kriteret për kualifikim dhe për vlerësim në një procedurë prokurimi;
  • ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.
  • procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik;
  • procedurat e rishikimit të Prokurimit Publik;

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën e njohur nga Ministria e Mbrojtjes Sociale.

Frekuentimi: (2 herë në javë): e martë, e enjte 17.30-19.30.

Regjistrimi: Fotokopja e Diplomës Universitare; fotokopja e ID ose pasaportës; 2 foto (formati i fotos së pasaportës);Formulari i aplikimit i plotësuar.

Adresa : Rr. Sami Frashëri, Kompleksi nr.56, Nobis, Seksioni L, Kati 6.

Tel (zyrë): 00355 422 600 35
Cel: 0677174773
Email:
[email protected]