Instituti i Ekspertëve Fiskalë
Trajnimi
Menaxher Biznesi
Trajnimi Menaxher Biznesi
Data e fillimit: 4 Tetor 2019
Trajnimi zgjat 6 javë
Orari i leksioneve
E PREMTE
16:00 – 19:30
E SHTUNE
09:00 – 13:30
Modulet e trajnimit mund t’i shikoni: ketu
Dokumentet për regjistrim
Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta
Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/
çertifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Telefon
067 66 58 464
Adresa
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
eMaiL&WEB
[email protected]
www.ief.al