Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë
Albanian Institute of Certified Accountants
Instituti i Kontabilisteve te Miratuar njofton te gjithe te intersuarit te cilet duan te hyjne ne testimin per Kontabilist te Miratuar se organizon trajnimet ne SKK dhe SNK sipas ketij kalendari.

Kalendari i Trajnimeve
Per hyrjen ne testim
Periudha Nentor – Dhjetor 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 6 ditë
Datat 20-22 Nentor & 4-6 Dhjetor 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 12 -13 Dhjetor 2015

Për pjesëmarrje në trajnim më parë kërkohet regjistrimi si anëtar i IKM me statusin Kandidat për Kontabilist të Miratuar.
Dokumentacionin e nevojshëm e gjeni ne Rubriken “Si të bëhesh anëtar” në websitin www.ikm.org.al
Per çdo informacion na kontaktoni ne:
Tel: 042347585
Email: email [email protected]