INSTITUTI “ARDEX CONSULTING”
VJEN ME MODULIN MË TË RI NË
”SHKRIM DHE ARSYETIM LIGJOR (ADMINISTRATIV)”
DATË 02.11.2015

 

 

If people cannot write well, they cannot think well, others do their thinking for them.

George Orwell

 

Trajnimi në këtë fushë konsiderohet si një nga më të domosdoshmit për zhvillimin dhe formimin e kapaciteteve njerëzore në treg. Përfitoni nga çdo mundësi për të praktikuar aftësitë tuaja me shkrim, sepse në momentin e duhur ju do të keni dhuntinë, stilin, mprehtësinë dhe qartësinë për të ndikuar të tjerët.

 

Na kontaktoni:
Ardex Consulting
www.ardexconsulting.com
[email protected]
0688031678
Rruga Murat Toptani (Pedonalja),
Pall EUROCOL-IT, Tiranë