Logo ISSAT

ISSAT

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të zhvillohet Trajnimi 2-javor “PROKURIMET PUBLIKE

Data e fillimit: 16 Tetor 2015

Lektore Dr. Klodiana Cankja

Përmbledhja Tematike

  • Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
  • Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
  • Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit Publik.
  • Procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik.
  • Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
  • Përgatitja e Dosjes së Tenderit
  • Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një proçedurë prokurimi.
  • Proçedurat e rishikimit të Prokurimit Publik.
  • Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.

Specializantë do të pajisen me Çertifikatën e Institucionit ISSAT, e cila ështe e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30)

Kursi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantë janë nga rrethet.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

Cv, Diploma universitare dhe fotokopja e saj, Pasaporta dhe fotokopja e saj, 2 foto (formati i fotos së pasaportës), Formulari i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]

ISSAT Foto

Ju mund te c’regjistroheni