Përshëndetje,
Urojmë që ky email t’ju gjejë mirë!
Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë (SHKFSH), organizon kursin përgatitor për “Kontabël i Miratuar” (SKK & SNK) për sezonin 2015 (për profesionistët që përgatiten për Provimet e Aftësisë Profesionale) në datën 29 Janar 2015, në Tiranë.
Kursi do të jetë 10 ditor, dhe do të zhvillohet në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, mbasdite nga ora 17:00 deri në orën 21:00. (dhjetë ditë rresht pa ndërprerje)
Lektorë dhe trajnues do të jenë Profesorë dhe Profesionistë të njohur të fushës së kontabilitetit.
Në përfundim, Shoqata pajis me certifikatë të kryerjes së Kursit pjesëmarrësit.
Rregjistrimet për pjesëmarrje kanë filluar dhe mbyllen një ditë para fillimit të trajnimit.
Për të konfirmuar pjësëmarrjen mjafton të nisni email tek [email protected]
Suksese dhe punë të mbarë,
SHKFSH

SHKFSH – Shoqata e Kontabilisteve dhe Financiereve te Shqiperise Blv.Bajram Curri,
Pallati Shpresa (Lekli Farma), Kati II, Mbas Shkolles se Baletit.