Image
TIRANA EXPO CENTRE në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Panaireve, organizon
nga Data 19 – 21 Mars 2015, Panairin Ndërkombëtar “MEDICAL EXPO” me tematikë “Promovimi i Shëndetësisë dhe Industrisë Shëndetësore në Shqipëri”.
Objekt i këtij panairi është i tërë zinxhiri i Sektorit të Shëndetësisë dhe Industrisë së Shëndetit, pasi Shëndetësia Shqiptare sot ka nevojë që të promovojë në mënyrë dinjitoze veten e saj, stadin e zhvillimit dhe projeksionet e së ardhmes, përmes paraqitjes së zhvillimit të teknikave të reja dhe teknologjisë 
moderne, diagnostifikuese dhe kuruese.
Në këtë panair janë ftuar të marrin pjesë Institucionet e Kujdesit Shëndetësor, shtetëror ose privat të të gjitha niveleve, sipërmarrjet e përfshira në mënyrë të drejtëpërdrejt ose të tërthortë në sigurimin e
shëndetit si dhe të gjithë aktorët që prodhojnë apo sigurojnë teknologjinë e nevojshme mjekësore, të barnave dhe shërbimeve.

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Panairit “MEDICAL EXPO”, si një mundësi e mirë prezantimi, zhvillimi dhe bashkëpunimi për aktivitetin tuaj. Bashkëlidhur gjeni prezantimin e eventit.
Jeni të mirëpritur!
TIRANA EXPO CENTRE in cooperation with the National Exhibition Centre, proudly
organizes the International “MEDICAL EXPO” Trade Fair, entitled “Promoting Health Care and the Health Industry in Albania” from March 19th until March 21st, 2015.

The aim of this fair is to reach out to the entire Health Care Sector and Health Industry chain, because today Albanian healthcare needs to promote itself, the current development and the perspective of the
future in a dignified manner by showcasing the development of new diagnostic and treatment techniques and modern technology.
State and private healthcare institutions of all levels, enterprises directly or indirectly involved in healthcare provision and all stakeholders developing or providing the necessary medical, pharmaceutical and
service technology are invited to participate in this event.
We have the pleasure to invite you to be part of the “MEDICAL EXPO” Trade Fair and to consider this as an excellent opportunity to showcase and develop further cooperation in your activities.
Please find attached a short introduction on the event!

We look forward to seeing you there!
Tirana Expo Centre, Rr. Gjergj Balshaj Nr. 6 (ish-Praktiker)
[email protected] | Mob.: +355 69 700 4050 | Tel.: +355 4 23 57 900

Shkarkoni Broshurën