TË NDERUAR QYTETARË

Ju meritoni shërbim me cilësi të lartë!

Punonjësit e shëndetësisë kanë detyrimin të bëjnë

më të mirën për ju.

VEPRO TANI

Bëj të dëgjohet zëri yt!