Per nje kujdes shendetsor, paresor dhe sekondar me mbeshtetjen dhe vezhgimin e Bashkimit Europian.

Per ti dhene humanitet zbatimit te politkave te reja shendetsore.

Halim Kosova mjeku juaj…

Halim Kosova Foto