prokurimet publike

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin: Procedurat e Prokurimit Publik

Data e fillimit: 28 Shkurt 2020
Trajnimi zgjat 5 javë

Orari i leksioneve

E Enjte
16:00 – 20:00

E Premte
16:00 – 20:00

Dokumentet për regjistrim:
CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.

Rregjistrimet mund te behen edhe online: https://ief.al/regjistrimi/

Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Tel: 067 66 58 464
Adresa: Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane