trajnime

Instituti i Ekspertë Fiskalë,
fillon sezonin e një game të gjerë trajnimesh.

✔ Ekspert fiskal

✔ Audit të Brendshëm

✔ Digital Marketing

✔ Menaxher Biznesi

✔ Vlerësimi dhe Menaxhimi i Riskut të Korporatave

✔ Financë – Kontabilitet

✔ Kontabiliteti Praktik iInformatizuar në njesitë e Biznesit

✔ Standartet e Kontabilitetit

✔ Trajnim për biznesin e vogël

✔ Procedurat e Prokurimeve publike

✔ Konsulent Financiar, Konsulent Doganor

✔ Investimet Online në Mjete Financiare

✔ Tregjet kapitale dhe Tregjet Financiare

 

Orari i leksioneve
E premte 16:00 – 19:30
E shtunë 09:00 – 13:30

Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në websitin tonë

Instituti i Ekspertë Fiskalë

Adresa: Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3, pranë Postës nr. 8 Tiranë
www.ief.al | [email protected]

Tel: 067 66 58 464