Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK,SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse
Trajnim profesional

 

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin Standartet e Raportimit Financiar bazuar ne SKK, SNK dhe Menaxhimi i Aseteve Fikse

 

Data e fillimit: 25  Tetor  2019
Trajnimi zgjat 7 javë

 

Orari i leksioneve

E PREMTE
16:00 – 19:30

 

E SHTUNE
09:00 – 13:30

 

Më shumë info …