trajnim

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon Trajnimet:

Ekspert Fiskal
Audit te Brendshem
Menaxher Biznesi
Standartet e Kontabilitetit

Orari i leksioneve

E PREMTE
16:00 – 19:30

E SHTUNE
09:00 – 13:30

Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/

Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Telefon: 067 66 58 464