Trajnim për Ekspertë Fiskalë

Trajnimi përmban njohuri nga:
Legjislacioni dhe Sistemi Tatimor në Republikën e Shqipërisë
Legjislacioni Doganor
Kontabiliteti, Sistemi i Informacionit dhe Informatizimit financia
E drejta Tregtare, Shoqerite Tregtare, Likuidimi dhe falimentimi
Analiza e Pasqyrave Financiare
Tregu Financiar dhe Tregu i Kapitaleve, Bursa, Karakteristikat dhe Organizimi i Burses.
Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme:

› Kërkesë për regjistrim e shoqeruar me CV.
› Fotokopje e diplomës e noterizuar(diplomë universitare e shkencave ekonomike ose juridike).
› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
› Dy fotografi per dokumenta

Rregjistrimet mund te behen edhe online https://ief.al/regjistrimi/

Trajnimi fillon më 11 Tetor 2019

Leksionet zhvillohen çdo fundjave:
ditën e Premte në orën 16:00 – 19:30
dhe ditën e Shtunë ora 09:00 – 13:30

Trajnimi zgjat 9 javë.

Instituti i Eksperteve Fiskalë

www.ief.al
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
Nga ora 14:00-17:00 | Tel: 067 23 53 909