Instituti i Ekspertëve Fiskalë
Menaxher Biznesi dhe Digital Marketing
Trajnim profesional
Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin Menaxher Biznesi dhe Digital Marketing
Data e fillimit: 7 Qershor 2019
Trajnimi zgjat 6 javë
Orari i leksioneve
E PREMTE
16:00 – 19:30
E SHTUNE
09:00 – 13:30
Modulet
Moduli I: Menaxhimi i kohës
Moduli II: Menaxhimi i skuadrave dhe motivimi
Moduli III: Aftësi Menaxhimi (Si te jemi negociatore te suksesshem)
Moduli IV: Menaxhimi i konflikteve në punë
Moduli V: Menaxhimi i ndryshimeve dhe stresit
Moduli VI:
-Hyrje ne menaxhimin e aseteve publike
-Sistemi i kontrollit te brendeshme te ndertuar nga bashkite per menaxhimin e aseteve
-Menaxhimi i burimeve, organizata dhe njerëzit
-Inventarizimi, mirmbajtja dhe kontrolli i aseteve. Menaxhimi i ciklit te jetes se aseteve.
-Kostoja/vleresimi dhe rivleresimi i aseteve
-Informacioni mbi asetet/Raportimi
-Menaxhimi i Riskut, Monitorimi, Rishikimi dhe Permiresimi
-Zhvillimi i Strategjise se Menaxhimit te aseteve, Politikave dhe Planeve
Moduli VII: Digital Marketing
Cfarë është Marketingu Digjital, Pse është i rëndësishëm Marketingu Digjital?
Blerësi Digjital, Strategjia e Marketingut Digjital
Tipet e Marketingut Digjital, Paid Search / Pay-Per-Click (PPC) Search Ads
Search Engine Optimization (SEO), Content Marketing.
Social Media Marketing, Email Marketing,Paraqitja e Reklamave
Social Media Platforms – Facebook, Twitter,LinkedIn, YouTube, Instagram , Pinterest, Snapchat
Mobile Marketing
Dokumentet për regjistrim
CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.
Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/trajnime
çertifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Telefon
067 66 58 464
Adresa
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane
eMaiL&WEB
[email protected]
www.ief.al