Ofrimi i standardeve më të larta ka qenë dhe mbetet preokupimi ynë kryesor.
Pas një pune të gjatë e të mundimshme, sot arritëm që të vemë në funksionim plarformën e re të shpërndarjes.

Ndër karakteristikat e saj kryesore mund të përmendim:

  • Akses online i klientëve për të monituruar ecurinë dhe statistikat e fushatave
  • Integrimi në sistem i dhjetëra serverave shpërndarës duke siguruar kapacitete deri ne 1 milion emaile në ditë
  • Monitorimi automatik i reputacionit teknik të çdo serveravi dhe zhvendosja e shpërndarjes po automatikisht në një server tjetër kur hasen probleme.
  • Mundësi e mëtejshme zhvillimi