Më 11 Nëntor 2009 “Posta Juaj” mbërriti në kufirin e 50 milion emaile të shpërndara.

Fatmirësisht kjo përkoi me një mesazh për dhurimin e gjakut që u shpërnda falas për llogari të xhamisë “Dine Hoxha”.

xhamia