Logo ISSAT

ISSAT

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të zhvillohet Trajnimi 2-javor “TEKNIK I INDUSTRISË USHQIMORE
Data e fillimit: 18 Shtator 2015

Lektore Dr. Ermil Sharko

Trajnimi ka si qëllim Përgatitjen me njohuri bazë teknike në Industrinë Ushqimore dhe konkretisht

  • mbi Politikat rregullatore të EU-së dhe Standartet Teknike; ISO:22000 si përmirësim i ISO:9000.
  • standartet shqiptare, normat fakultative dhe ato të detyrueshme në to, Siguria Ushqimore.
  • praktikat e Sigurisë Ushqimore
  • mikrobiologjinë ushqimore si fokus kryesor i Sigurisë Ushqimore.

Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30)

Regjistrimi: Cv, Diploma universitare dhe fotokopja e saj, Pasaporta dhe fotokopja e saj, 2 foto (formati i fotos së pasaportës), Formulari i plotësuar.

Për informacion të mëejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]