Kërkohet Partner lokal
për ngritjen e një Fabrike
Ndermarrje Leader ne nivel europian kerkon partner lokal per ngritjen e nje fabrike per prodhimin e produkteve ne terrakote (prej balte) .
Jeni te lutur te dergoni manifestimin e interesimit Tuaj ne adresen: [email protected]