LOGO
Ulysses Enterprises
License of Federal Express Corporation
Ofertë për Studentët
Dërgo aplikimin tënd
për studime Universitare jashtë Shqipërisë,
në cilindo vend të botës,
me Kompaninë Postare FedEx,
duke përfituar
nga çmimet e ofertës studentore.
The World on Time !
Image
FedEx Express
Adresa: Rruga Mine Peza, Nr.2, Tirane
Tel: (04) 2253203 |
0692048081 | 0692086193 Fax: (04) 2253630