Logo TCT

Tirana Center of Technology (TCT)

Ju njoftojme se, në datën 13 Prill 2015 në Qendrën e Teknologjisë Tiranë do të fillojnë Trajnimet Profesionale për Programim, Rrjete, Administrim Serverash dhe Ndërtim faqesh WEB
Programet/Trajnimet janë të licenciura nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Ndjekja e Kurseve do t’u mundësojnë studentëve të kualifikohen profesionalisht, si dhe të përfshihen në fushën e Teknologjisë së Informacionit
Aplikantët, në varësi të njohurive që zotërojnë, mund të përzgjedhin kurset e mëposhtme

Nr. KURSE TRAJNIMI Seancat Kohezgjatja Tarifa
1 Bazat e Programimit 45 ore 3 muaj 10.000 Lek/muaj
2 Bazat e Rrjetit 30 ore 2 muaj 10.000 Lek/muaj
3 Rrjeti – Nivel i mesëm 30 ore 2 muaj 10.000 Lek/muaj
4 Dizenjim Website – Joomla, Drupal, WordPress 45 ore 3 muaj 10.000 Lek/muaj
5 ASP.Net – Visual Basic Developer 75 ore 5 muaj 10.000 Lek/muaj
6 MS SQL Server 2008 – Developer 75 ore 5 muaj 10.000 Lek/muaj
7 Windows Server 2008 – Administrim 30 ore 2 muaj 10.000 Lek/muaj
8 Linux 30 ore 2 muaj 10.000 Lek/muaj
9 Arkitekturë PC – Diagnostim 30 ore 2 muaj 10.000 Lek/muaj
10 Typing & Microsoft Office 45 ore 3 muaj 10.000 Lek/muaj

* Të interesuarit mund të këshillohen me instruktorët për sa i përket zgjedhjes së kurseve

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

Fotokopje e kartës identitetit ose pasaportës; 2 foto (formati i fotos së pasaportës);

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e Qendrës TCT në:
Rruga e Durrësit Nr.53,(sipër bankës BKT), Tiranë; Tel: +355 698969889
www.tct.al  | [email protected]

Deshironi edhe ju te beni nje reklame te ngjashme?
– Na telefononi: 0672011692
Unsubscribe