Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë
Albanian Institute of Certified Accountants
Instituti i Kontabilisteve te Miratuar njofton te gjithe te intersuarit te cilet duan te hyjne ne testimin per Kontabilist te Miratuar se ne muajin Mars 2015 organizon trajnimet ne SKK dhe SNK sipas ketij kalendari.

Kalendari i Trajnimeve
per hyrjen testimin per “Kontabilist i Miratuar Miratuar”
Periudha Mars 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 4 ditë
Datat 20-22 dhe 26 Mars 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 27-28 Mars 2015

Për pjesëmarrje në trajnim më parë kërkohet regjistrimi si anëtar i IKM me statusin Kandidat për Kontabilist të Miratuar.
Dokumentacionin e nevojshëm e gjeni ne Rubriken “Si të bëhesh anëtar” në websitin www.ikm.org.al