KALENDARI I TRAJNIMEVE ‘ISSAT’ – SHKURT 2015

KURSI I TRAJNIMIT Data Tarifa
 1. Prokurimet Publike 13.02.2015 – 23.02.2015 13.000 LEK
 2. Konsulencë Ligjore për Shoqëritë Tregtare 13.02.2015 – 20.02.2015 8000 LEK
 3. Administrimi Publik 13.02.2015 – 23.02.2015 10.000 LEK
 4. Dogana dhe Tatim – Taksat 13.02.2015 – 23.02.2015 9000 LEK
 5. Kontabilitet Praktik – Financa 5 16.02.2015 – 23.02.2015 11.000 LEK
 6. Alpha Web 16.02.2015 – 23.02.2015 6500 LEK
 7. Alpha Platinum 16.02.2015 – 23.02.2015 6500 LEK
 8. Menaxhim i Burimeve Njerëzore 13.02.2015 – 20.02.2015 7000 LEK
 9. Marrëdhënie me Publikun 13.02.2015 – 20.02.2015 7000 LEK
10. Psikologji Këshillimi 17.02.2015 – 27.02.2014 11.000 LEK

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit të Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve  “ISSAT”, Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë  dhe  Sipërmarrjes.
Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.30)

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rruga e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]