Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë
Albanian Institute of Certified Accountants
Instituti I Kontabilistëve të Miratuar (IKM) njofton se kanë filluar regjistrimet për trajnime në Standardet Kombëtare (te rishikuar) dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat janë kërkesë e detyrueshme për hyrjen në testimet për Kontabilist i Miratuar, sezoni 25 Prill – 16 Maj  2015.
Trajnimet fillojnë më  13 Shkurt 2015. Regjistrimet bëhen pranë zyres së IKM dhe pranohen deri një ditë para fillimit të trajnimit. Për informacion në lidhje me datat referojuni kalendarit të trajnimeve më poshtë. Për më shumë kontaktoni nëpërmjet e-mailit: [email protected], ose me telefon: 042347585.

Kalendari i Trajnimeve per testimin si Kontabilist i Miratuar
Periudha Janar – Mars 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 6 ditë
Datat 13 -15 dhe 20-22 Shkurt 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 28 Shkurt – 01 Mars 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 6 ditë
Datat 06-08 dhe 13 – 15 Mars 2015
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 21 – 22 Mars 2015

Për pjesëmarrje në trajnim më parë kërkohet regjistrimi si anëtar i IKM me statusin Kandidat për Kontabilist të Miratuar! Dokumentacionin e nevojshëm e gjeni ne Rubriken “Si të bëhesh anëtar” në websitin www.ikm-al.com ose www.ikm.org.al. Po ne kete adrese gjeni edhe programin per testimin per KM.