Image

 

Instituti i Trajnimeve “Ardex-Consulting” (I.T.A.C)

Licencuar nga QKL dhe me programe te miratuara nga
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Njofton te interesuarit se hap sezonin e ri te trajnimeve ne formimin profesional

Temat e trajnimeve jane si me poshte dhe ne perfundim te seciles prej tyre pjesemarresit do te pajisen me “Certifikate te Formimit Profesional”, e cila njihet nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise.

14/01/2015 -17/01/2015
Image
Proceduart e punesimit, liste pagesat dhe sigurimet shoqerore ne Shoqerite Tregtare
Ky trajnim, i shoqeruar me shembuj konkret ju vjen ne ndihme te sapodiplomuarve ne fushen e kontabilitetit, administrimit te biznesit, juristeve si dhe per te gjithe ata financiere apo juriste te cilet nuk kane punuar ne fushen e burimeve njerzore.
Shkarkoni modulin
19/01/2015 – 22/01/2015
Image
Pershtatja e Pasqyrave Financiare te Shoqerive Tregtare sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit (SKK)
(sipas formatit te kerkuar nga Tatim-Taksat)
Ky trajnim eshte dizenjuar per tu ardhur ne ndihme specialisteve te rinj te Kontabilitetit ne konfigurimin e pasqyrave nga soft waret financiare (Financa 5) ne formatin standart te cilin tatim taksat kerkojne.
Shkarkoni modulin
26/01/2015-28/01/2015
Image
Proceduart e Importeve dhe Eksporteve
Ky trajnim eshte dizenjuar per tu ardhur ne ndihme specialisteve te rinj te Kontabilitetit ne sistemin doganor, mbi njohjen e procedurave te importit dhe exportit, rregjistrimet ne kontabilitet ne software financiar (Financa 5) dhe konfigurimi i tyre ne librin e blerjeve dhe te shitjeve.
Shkarkoni modulin
Keni pyetje? Na kontaktoni…
0682007251 | 0688031678
[email protected]
ARDEX Consulting
Rruga Murat Toptani, Eurocol Center,
tek (Pedonalja e Tiranes)