Selmani Imp-Ex
FABRIKA E ZINKIMIT DHE E
KONSTRUKSIONEVE METALIKE
Selmani sh.p.k.
Tirana, Albania
ZINKIM NË TË NXEHTË
DHE KONSTRUKSIONE METALIKE
Enë (Depozita) të zinkuara
dhe Inoxi për industrinë
e ndërtimit dhe atë ushqimore
Rrethime dhe Porta të Zinkuara
(të motorizuara ose jo)
Shkallë të zinkuara emergjence
industriale (të drejta dhe helikoidale
Zgara për mbulime kanalesh kulluese
Konstruksione për sinjalistikë rrugore
Enë Akumilimi, Shkëmbyes
nxehtësie dhe Boiler
Sera të zinkuara
Porta për kanale Kulluese
SELMANI sh.p.k.
Rruga Konferenca e Pezes
Kombinati “Misto Mame”, Tirane, Albania
Tel: +355 4 224 85 95
Fax: +355 4 222 38 13
Mob: +355 68 20 50 106
E-mail: [email protected]
Web: selmanishpk.com.al