Fabrikat e “Gruppo EdilCentro” jane fryt i teknologjise me te perparuar italiane dhe sigurojne prodhime te Tullave dhe Tjegullave sipas standarteve te vendeve te komunitetit europian.Sot, “Edilcentro” shpk eshte nje nga shoqerite lider ne Shqiperi ne fushen e prodhimit te tullave te cilesise se larte, duke prodhuar mbi 20 lloje tullash te dimensioneve te ndryshme.
Fazat e prodhimit jane nen kontroll automatik dhe nen nje vezhgim te rrepte te procesit teknologjik.
“Tegola EdilCentro” prodhon te gjithe gamen e tjegullave nga ajo Naturale, me Lluster, e deri tek ato me Ngjyra.
Shqiperia nga nje vend importues i tjegulles deri ne vitin 2004, sot eshte kthyer me Tegola EdilCentro ne nje eksportues te cilesise se larte. Produktet vleresohen per karakteristikat e larta te certifikuara edhe nga Institutet Italiane te kesaj fushe.
Ne vazhdim do gjeni disa nga Produktet tona:
Produkte te reja
Tulla Trieste 16x25x33
Tulla T. 19X24X19
Tulla Ndarese
12x20x25
12x25x25
10x25x25
Tulla Perimetrale
20x25x25 (e lehtesuar)
20x25x25 Termike
AS 20x25x25
Tulla Solete
25x14x38
25x16x38
25x20x38
Tegola EdilCentro
Pjese Speciale
Disa detaje teknike

KARAKTERISTIKAT E TULLES

Termike

Bluarja e argjiles me mullinj, presimi i shkelqyer ne mbi 20 atm. Tharja ne dhoma bashkekohore si dhe pjekja e plote i sigurojne tulles “EdilCentro” nje izolim termik te plote ndaj lageshtires dhe te nxehtit.

Fortesia

Zbatimi i te gjithe parametrave te procesit teknologjik ne menyre rigoroze e bejne tullen “EdilCentro” mjaft te qendrueshme e te pathyeshme qe konfirmohet edhe nga standartet e komunitetit europian.

Prakticiteti

Tullat “EdilCentro” jane te paketuara ne paleta 1x1x1. Uniformiteti i tulles rrit shume rendimentet e perdoruesit duke sjellur nje konsum minimal te llaçit.

Gruppo EdilCentro
Rr. Vangjel Noti, Laprake, Tirane. Tel. 2454101 Fax. 2454100 Cel. 0682066255 | 0682058139
[email protected] | www.gruppoedilcentro.com | www.gruppoedilcentro.al