Boshti

Perllogarites online i pages – Shqiperi

Perllogarites online i pages – per qytetaret dhe bizneset sipas skemes se re nga 1 Janar 2014.

Ju mund te llogarisni vete dhe fare lehte vleren e tatimit mbi te ardhurat, shumen e detyrimeve shendetesore dhe shoqerore per veten ose per punonjesit tuaj.

link: http://boshti.com/calc/index.html

I pershtatshem edhe per smart phones.

Aplikacioni

Me nderime
Stafi i Boshti-t
www.boshti.com | email: [email protected]
mob: +377 44 210 922
Prishtine

Shpërndau: “Posta Juaj” unsubscribe