Universiteti Luarasi

Tashmë me tarifa studimi 50 % më të ulëta

Universiteti Luarasi, bazuar në Udhëzimin Nr. 59, datë 02.12.2014,
të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit njofton:

 • NGA 15 SHKURT – 15 MARS 2014 MUND TË KRYEHET TRANSFERIMI I STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN LUARASI NGA UNIVERSITETET E TJERA PUBLIKE DHE JOPUBLIKE
 • NGA 15 SHKURT – 15 MARS 2014 HAPEN RREGJISTRIMET PËR SEMESTRIN E DYTË NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË – MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL – SI VIJON:

Fakulteti i Drejtësisë

MASTER SHKENCOR

E Drejtë Civile dhe Tregtare
E Drejtë Penale

MASTER PROFESIONAL

Standartet Europiane të policimit dhe Inteligjencës”
E Drejtë Bankare dhe Financiare

Fakulteti Ekonomik

MASTER SHKENCOR

Bankat dhe tregjet financiare
Menaxhim Ekzekutiv

MASTER PROFESIONAL

Financë dhe Menaxhim Risku
Marketing dhe Reklamë
Kontabilitet

Pse Luarasi?

 • Universiteti Luarasi është universiteti i parë jopublik i akredituar në fushën e drejtësisë.
 • Trupa akademike përbëhet nga pedagogët më të shquar të drejtësisë dhe ekonomisë  në vend, të cilët  kombinojnë  suksesin në fushën akademike dhe karrierën në tre pushtetet. 30% e pedagogëve tanë janë gjyqtarë; 10% janë anëtarë të Gjykatës Kushtetuese; 10% janë pedagogë të Shkollës së Magjistraturës; 20%  janë ish ministra apo zv/ministra.
 • 80% e të diplomuarëve janë punësuar që në vitin e parë pas diplomimit, në administratën publike dhe kompani private.
 • Studentë të Universitetit Luarasi janë të vetmit studentë të diplomuar nga universitetet private të cilët kanë fituar konkursin dhe studiojnë në Shkollën e Magjistraturës.
 • Ne garantojmë cilësinë.  35 prej studentëve kanë vazhduar studimet në universitetet më të mira të SHBA dhe 100 prej tyre në universitetet më të mira Europiane – përfshirë Oxford, Utrecht, Gjenevë, Urbino, etj., pa dhënë asnjë provim shtesë.
 • Studentët me mesatare të lartë përfitojnë bursa studimi si dhe kredi studentore me interesa të ulëta nga Banka “CREDINS.”
 • Universiteti Luarasi ofron mundësi punësimi në Universitet për studentët ekselentë. Rreth 5% e stafit tonë janë ish studentë të diplomuar me medalje ari në Universitetin Luarasi.
 • Në sajë të bashkëpunimit që Universiteti Luarasi ka me 50 institucionet më të rëndësishme publike në vend, studentët tanë kanë mundësi internshipesh në këto institucione.
 • Në sajë të bashkëpunimit me 6 mediat më në zë në vend, Universiteti Luarasi garanton promovimin më të mirë për studentët e tij.

Universiteti Luarasi
Rruga “Dritan Hoxha”, Nr. 127/1, Tirana, Albania
Tel: 0696026900
[email protected]_univ.edu.al, www.luarasi-univ.edu.al