Logo ISSAT

INSTITUCIONI I ARSIMIT TË LARTË

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në datën13 Dhjetor 2013 në Institucionin e Arsimit të Lartë “ISSAT” do të fillojnë Kurset e Specializimit Afat-shkurtër në profilet:

  • DOGANAT&TATIM TAKSAT
  • PËRGATITJA E PROJEKT- PROPOZIMIT PËR PROJEKTET E FINANCUARA NGA FONDET E BE
  • MENAXHIM I BURIMEVE NJERËZORE
  • KONSULENCË LIGJORE NË SHOQËRITË TREGTARE

Kurset mund të ndiqen edhe online.

Specializantët do të pajisen me Çertifikatën e Institutit ISSAT, e cila ështe e njohur nga Ministria e Punëve Sociale dhe Ministria e Ekonomisë Tregëtisë dhe Energjitikës.

Kohëzgjatja e kursit: 4 javë; Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30)

Pagesa e kursit: 20.000 lekë te reja ( kryhet në dy pjesë ).

Dokumentat e nevojshme për regjistrim:

Cv, Diploma universitare dhe fotokopja e saj, Pasaporta dhe fotokopja e saj, 2 foto (formati i fotos së pasaportës), Formulari i plotësuar.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:

Rr. e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 20 27 283;

www.issatinstitute.com | [email protected]

ISSAT Foto

Shperndau: postajuaj.com