Audit të brendshëm

Trajnim profesional

 

Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional: Audit të brendshëm

Data e fillimit: 30 Tetor  2020
Trajnimi zgjat 6 javë

Orari i leksioneve

E PREMTE

16:00 – 19:30

E SHTUNE

09:00 – 13:30

 

Modulet

• Auditimi i brendshëm ne sektorin publik

• Auditimi i brendshëm ne sektorin privat

• Kontrolli Tatimor dhe baza ligjore mbi te cilen kryhet kontrolli tatimor

 

Dokumentet për regjistrim

CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.

Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/

Certifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

 

Telefon:
067 66 58 464

Adresa:
Qendra e Biznesit “Olimpia”, kati 3-te pranë Postes nr. 8 Tirane

[email protected]
www.ief.al