Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin profesional: Audit të brendshëm

Data e fillimit: 21 Shkurt 2020
Trajnimi zgjat 6 javë

Orari i leksioneve

E PREMTE

16:00 – 19:30

E SHTUNE

09:00 – 13:30

 

Dokumentet për regjistrim

CV, Fotokopje e diplomës, Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës, Dy fotografi per dokumenta.

Rregjistrimet mund të bëhen edhe online në: www.ief.al/regjistrimi/

çertifikata njihet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë