ANGLISHTE LIGJORE PROFESIONALE
Përshëndetje!

Aftësia për të përdorur Anglishten Ligjore me kompetencë dhe besueshmëri është kthyer në domosdoshmëri.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë,

sjell trajnimin:

“Anglishte Ligjore Profesionale”

Trajnimi + materialet e punës + çertifikata

Vetëm 60 Euro

27, 28, 29 Maj 2019
Mëso më shumë
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë
Cel: + 355 (0) 68 671 5167
E-mail: [email protected]