Instituti i Trajnimeve dhe Formimit Profesional “Ardex-Consulting”
njofton të gjithë të interesuarit se më datë 03 Dhjetor fillon trajnimi me temë:

Kontabiliteti në Praktikë për Shoqëritë Tregtare

Programi është i ndarë në 3 module shumë të rëndësishme të lidhura me departamentin e financë-kontabilitetit.

Moduli 1 – Kontabiliteti
Moduli 2 – Listëpagesa dhe sigurimet shoqërore/shëndetsore
Moduli 3 – Financa 5

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me:

1. Certifikatë të Formimit Profesional, e cila njihet nga
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

2. Certifikatë nga Financa 5

SHKARKONI FORMULARIN

Ardex Consulting
Rruga “Murat Toptani”, Eurocol Center, kati i 3 (Pedonalja), Tirane
Tel: 0688031678