image

 

image

Modul Trajnimi:
Bazat e sukseshme në shitje

Lektor: Prof. Alfred Mema

Kohëzgjatja: 6 seanca nga 120 minuta

Data dhe ora e fillimit: data 12.10.2015 ora 17.00

Çmimi: 20.000 LEK

Kushtet e trajnimit

– Individët duhet të jenë detyrimisht pjesëmarrës në çdo seancë të modulit
– Individët duhet të realizojnë të gjitha kërkesat dhe ushtrimet praktike të kërkuara nga trajneri

Tematikat

Filozofia e shitjes dhe klima e bisedës; Motivimi; Psikologjia e shitjes; Si të lexojmë klientët në lëvizjet e trupit të tyre; Trajtimi i klientëve që janë të fokusuar në çmim; Kompetenca, siguria në të folur; Prezantimi në mënyrë të efektshme; Kundërshtime dhe negocimi i çmimit; Përfundimi i
suksesshëm i shitjes; Lidhja e klientit dhe ankesat; Si të vendosni dhe të arrini objektivat tuaja në shitje; Etika dhe komunikimi; Testime.

Garancia që ofron Irisoft

– Serioziteti i trajnimit
– Lektorë me titull dhe me përvojë në fushën e shitjes dhe të marketingut
– Materialet e duhura të trajnimit nga lektori
– Certifikatën e modulit
– Konsulencën rreth këtyre tematikave të
pjesëmarrësve në trajnim mbi problematikat që hasin ata gjatë procesit
të shitjes.

 

image

Modul Trajnimi:
Menaxhimi i Burimeve njerezore

Lektor: Hegla Duro

Kohëzgjatja: 6 seanca nga 120 minuta

Data dhe ora e fillimit: data 13.10.2015 ora 18.00

Çmimi: 20.000 LEK

Kushtet e trajnimit

– Individët duhet të jenë detyrimisht pjesëmarrës në çdo seancë të modulit
– Individët duhet të realizojnë të gjitha kërkesat dhe ushtrimet praktike të kërkuara nga trajneri

Rëndësia

Për realizimin e objektivave, çdo institucion duhet të siguroj jo vetëm burimet materiale dhe monetare, por edhe burimet njerëzore pra personelin e saj.

Personeli i organizatës ,ose siç njihet ndryshe burimet njerëzore të saj , ka rëndësi jetësore për suksesin e veprimtarisë së çdo organizate.Njerëzit projektojnë dhe prodhojnë të mirat dhe shërbimet kontrollojnë cilësinë, marrin vendime për mënyrën e shpenzimit të burimeve financiare dhe përcaktojnë strategjitë dhe objektivat e përgjithshme të organizatës. Pa punonjës të efektshëm institucionet do të punonin në mënyrë joefektive dhe mund të riskoninin mbijetesën e tyre .Prandaj dhe është e qartë që çdo organizatë është e interesuar për përdorimin me efektivitet të burimeve njerëzore.

Manaxhimi i Burimeve Njerëzore nëpërmjet një rrjeti funksionesh dhe aktivitetesh të tij i vjen në ndihmë manaxhimit të organizatës për përdorimin me efektivitet të punonjësve të saj.Këtu kemi parasysh aktivitetet të tilla si zgjedhja dhe marrja e personelit në punë, vlerësimi dhe shpërblimi i
tyre, krijimi i kushteve që ata të jene sa më të motivuar për punë.

Garancia që ofron Irisoft

– Serioziteti i trajnimit
– Lektorë me titull dhe me përvojë në fushën e shitjes dhe të marketingut
– Materialet e duhura të trajnimit nga lektori
– Certifikatën e modulit
– Konsulencën rreth këtyre tematikave të
pjesëmarrësve në trajnim mbi problematikat që hasin ata gjatë procesit
të shitjes.

 

Qendra Didaktike Irisoft

Rruga Him Kolli, V.23/1, Rruga e Kavajes, Tiranë
[email protected]: 042242107, 0694097040