Image
Icon
ISO 27001 është një standard ndërkombëtar I aplikueshëm për të gjitha llojet institucioneve duke përfshirë ato qeveritare, private dhe agjensitë jo-fitimprurëse.
Standardi vendos kushte në lidhje me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit, kryerjen e vlerësimit të riskut dhe zbatimin e kontrolleve të nevojshme për një shoqëri e cila do të ruajë konfidencialitetin dhe integritetin.
Siguron që të dhënat e klientëve, ato financiare dhe personale jane të mbrojtura nga dëmtimi, humbja dhe vjedhja.
Sistemi sipas standardit ISO 20000 ndihmon shoqëritë të përmirësojnë dhe të modernizojnë proceset IT, të nxisin efikasitetin, dhe të garantojnë një shërbim të kontrolluar dhe me cilësi të lartë.
Ky Standard i Shërbimit të Menaxhimit të Teknologjisë së Informacionit është i njohur botërisht dhe është konceptuar për t’i dhënë një formë konkrete menaxhimit të sistemeve IT
Certifikimi sipas ISO 20000, mund të sigurojë një avantazh konkurrues pasi disa operatorë tashmë kërkojnë përputhshmërinë me këtë standard si kriter paraprak kontraktual.
Themeluar në vitin 2006, TBI Consulting implementon projekte në fushat e menaxhimit, mjedisit, shëndetit dhe sigurisë bazuar në përvojën shumë vjecare të konsulentëve tanë.
Për më tepër informacion rreth standardeve vizitoni http://www.tbi-al.com/alb-tbi/index.php/sherbime/standarte-iso, kontaktoni në numrin +355 68 60 52 192, ose e-mail [email protected]
Në kuadrin e një mundësie bashkëpunimi dhe në interes të të dyja kompanive tona do ta vlerësonim mundësinë e një takimi, pa detyrime, me ju për të biseduar më gjerësisht.
Duke ju falenderuar për kohën tuaj,

Me respekt,
Fatjon Sinani
Commercial Manager
mob: +355 68 60 52 192 • tel: +355 42 268 048 • fax: +355 44 500 677
e-mail: [email protected]web: www.tbi-al.com
Rr. Ibrahim Rugova, “Sky Tower” Business Center, 103 |Tirane, Albania (Map)