Logo
DHL PROMOTION

Sherbim i dedikuar per studentet.

Mbeshtetja per studentet eshte nje nga pjeset kryesore te programeve te DHL per pergjegjesite sociale GoTeach-GoHelp-GoGreen.

Per shume vite DHL Albania ka nje sherbim te vecante per studentet, ExpressEasy Student, i cili lehteson komunikimin me studentet apo shkollat e universitetet kudo ne bote, si per dergimin e dokumentave ashtu edhe pakove.
Per periudhen Korrik deri ne fund te Shtatorit si periudhe e dergimit te aplikacionve neper uiverstitete do te kete nje promocion te metejshem per ExpressEasy Student.
Cmimi i dergimit te 2 ose me shume dokumentave deri 0.5 Kg ne drejtim te institucioneve shkollore e universitare:

Ne Europe 22 EUR
Jashte Europes 27 EUR
Shenim: Cmimit i shtohet pagese shtese e karburantit sipas indeksit mujor.
Kontaktoni DHL apo vizitoni Pikat e Sherbimit te DHL.
Tel: +355 (0) 42406666 | Email: [email protected]
DHL International Albania Ltd
Autostrada Tirane – Durres , Km 8, Tirana, Albania
© 2015 DHL Express | Customer Service +355(0) 42406666 | Email [email protected] www.dhl.al