ISSAT
Trajnim i Avancuar Profesional “MENAXHIM  I  BURIMEVE  NJERЁZORE
Në datën 25 MAJ 2015, në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë Trajnimi i Avancuar 2-javor MENAXHIM  I BURIMEVE  NJERЁZORE .ImageKursantët  do  të  pajisen  me Çertifikatën  “ISSAT” e njohur nga  Ministria  e  Mirëqënies  Sociale  dhe  Rinisë,  licensuar nëpërmjet  Qendrës  Kombëtare  të  Licensimit.

Përmbledhja Tematike:

Themelet e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore; qëllimet, konteksti,roli i prakticientit të B.Nj
Menaxhimi i funksionit të B.Nj, organizimi, tipet e organizatave, parimet e menaxhimit, motivimi, analiza funksionale.
Planifikimi, terminologjia dhe procesi i përgatitjes, zbatimi në praktikë i Kuadrit logjik (Logframe).Barrierat edhe filtrat në komunikim.
Teoritë dhe praktikat e motivimit të stafit.
Rekrutimi i stafit.
Organizatat, punët dhe rolet
Proceset e menaxhimit të B.Nj., kuptimi, drejtimi kryesor, formulimi i strategjive, politika,etj.)
Image

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 19.30)Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe fotokopja e saj; 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.Kursi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantët janë nga rrethet.Pagesa e Trajnimit është: 10.000 lekё dhe mund te kryhet në dy pjesë.
Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në adresën:Rruga e Kavajës, Tiranë Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244 [email protected]