Logo ISSAT

INSTITUTI I STUDIMEVE STRATEGJIKE DHE TRAJNIMEVE

Në datën 15 Maj 2015, në Institutin e Trajnimeve “ISSAT” do të fillojë Kursi i Trajnimit “PROKURIMET PUBLIKE “ .
Lektore Dr. Klodiana Cankja

Përmbledhje Tematike

  • Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dh e në sektorin privat;
  • Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë;
  • Terminologjia, konceptet, Parimet ligjore që rregullojnë proçedurat e Prokurimit Publik;
  • Proçedurat e Prokurimit publik në kuadrin e Legjislacionit shqiptar të Prokurimit Publik; Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
  • Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve për vlerësim në një proçedurë prokurimi;
  • Proçedurat e rishikimit të Prokurimit Publik;
  • Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.

Image

Specializantët do të pajisen me ÇERTIFIKATËN e Institutit “ ISSAT”, e njohur nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, licensuar nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit.

Frekuentimi: e hënë, e mërkurë, e premte (17.30 – 20.00)

Regjistrimi: CV, Diploma Universitare dhe fotokopja e saj ; pasaporta dhe 2 foto (formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.

Kursi mund të ndiqet edhe online nëse aplikantët janë nga rrethet.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e ISSAT në:
Rruga e Kavajës, Tiranë; Tel: +355 4 22 60 035 / 068 28 06 244
www.issatinstitute.com | [email protected]

Shperndarja e ketij emaili u mundesua nga postajuaj.com