Logo Ardex-ConsultingProjektoni të Ardhmen Tuaj me “I.T.A.C”
Foto Kryesore

Deshironi te hyni apo te perparoni ne treg me nje profesion?

Kerkoni te keni apo te beheni administratore zyrash dhe mbikqyres stafi ?

Atehere, fitoni eksperiencen e duhur duke u bere pjese ne trajnimin dhe formimin profesional, i cili fillon ne dt 16/03/2015 me teme:

“Office Management”

Ky trajnim, është projektuar për të siguruar administratorë zyrash , mbikqyrës të personelit administrativ, sekretarë ekzekutivë dhe asistentë personal duke ju dhene mundesine i për të rishikuar dhe zhvilluar aftësitë ndërpersonale dhe profesionale.

Po c’eshte manaxhimi i zyres dhe c`detyra ka manaxheri i saj si filozofi ?

1-Office management ose manaxhimi i zyres

Manaxhimi i zyres, eshte nje system qe perfshin procesin e manaxhimit administrimit dhe supervizimit te zyres.Ai eshte procesi i planifikimit, organizimit,kontrollit, drejtimit dhe mbajtjes se llogarive me qellim arritjen e objektivave te organizates, qofte kjo e madhe apo e vogel.

2-Office manager ose manaxheri i zyres

Manaxheri i Zyres eshte personi pergjegjes qe nga drejtimi administrativ i nje zyre te vogel deri ne te qenit administrator i kontrollimit te punes se zyres se nje stafi te shumte ne numer. Megjithese puna e nje office manager ndryshon nga organizata ne organizat, pergjegjesia qe ai ka eshte e njejte, pra te beje te mundur qe zyra te funksionoje ne menyre efektive.

Po si eshte konceptuar ky trajnim dhe metodologjia e tij ?

Ky trajnim, eshte konceptuar te jete Praktik dhe Interaktiv

Menaxhimi i Zyres dhe aftësitë per administratimin efektiv, është një program emocionues dhe interaktiv.Ai synon te jete nje menyre efektive per tu siguruar të gjithë pjesemarresve një mundësi për të shkëmbyer pikëpamjet dhe të mësojnë nga përvojat e njëri-tjetrit. Programi gjithashtu përfshin një sërë raste studimore, lojra, diskutime dhe procedura konkrete.

Po kujt i vjen ne ndihme ky trajnim ?

• Kompanive tregtare

• Institucioneve shteterore
• Individeve me interesa punesimi ne kete profil

Ne perfundim te trajnimit pjesemarresit do te pajisen me:

CERTIFIKAT, e cila njihet nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Projektoni te Ardhmen Tuaj me “I.T.A.C” !

Rruga “Murat Toptani”
Eurocol Center, kati i 3 (Pedonalja) Tirane
0682007251/0688031678
[email protected]