Albanian Tours: Rruga Myslym Shyri (kthesa e gjykates), Pall. 27/Shk. 1, kati i dyte, Tirane
Tel/Fax: 042428552 | Mob: 069 3636877 | www.albanian-tours.com | [email protected]