Logo IRISOFT 20% ulje
për një muaj 15 dhjetor-15 janar
TRAJNIME NË GJUHË TË HUAJA PER FËMIJË DHE TË RRITUR:
Anglisht, gjermanisht, frengjisht, italisht, greqisht, spanjisht, gjuhë japoneze, gjuhë kineze, etj…
Anglishte profesionale (juridike, mjekesore, biznesi, teknike)
Pedagogë të huaj
dhe vendas
TRAJNIME PROFESIONALE KOMPJUTERIKE:
– Formim bazë, Windows, Word, Excel,
– Programe inxhinierike: Autocad 2D + 3D , Autocad Civil,  Sap Etabs/ Tekla Strukture/ 3D-   Max/ Gis, Ravit.
– Programe Grafike: Adobe (Photoshop, Ilustrator, Indesign)
– Programe financiare: Financa 5, Alpha, Kontabilitet I Përgjithshëm.
TRAJIME PROFESIONALE PRAKTIKE NE DEGET:
– Ekonomik,  menaxhim, marketing, kontabilitet, financë bankë
– Arkitekturë, Inxhinieri (Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Ndërtimi, Inxhinieri Mekanike)
– Informatikë ( Informatikë, Informatikë ekonomike, TIK me paketa profesionale (Asp.net,   Programi  CCNA,    Programim vb.net , Active directory, Exchange Server,  Java, etj..,   Specialistë IT)
– Psikologji (pedagogjike dhe klinike)
– Juridik  (Penale, civile, tregtare)
– Gazetari, Gjuhë – letërsi (Paketa e drejtshkrimit dhe teknikat e redaktimit)
– Burime njerëzore
Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit, ose kontaktoni:
Adresa: Rr. Him Kolli, V.23/1, Tiranë.
www.irisoft.edu.al, e-mail: [email protected]
042242107, 0682097040, 0694097040, 0695252625 (club)