AMC
Bota jone, Ti
Oferta

Wunderlist është një aplikacion i cili përdoret për të organizuar punët dhe detyrat.
Realizo më tepër gjatë ditës dhe shfrytëzo më mire kohën tënde duke përdorur mjetet që të ofron Wunderlist. Krijo lista, shëno porositë, vendos alarme, ndaji listat me miqtë apo bashkëpunëtorët duke përdorur çdo pajisje tënden.
Shëno çdo gjë që të ndihmon të organizosh punët. Lista të përshkallëzuara me artikuj për më tepër detaje.
Bashkëpuno më frytshëm duke ndarë listat. Shto miqtë që duhet të kenë akses dhe secili do të relizojë pjesën e vet.
Kalo përgjegjësitë tek pjestarët e listës që ke ndarë dhe realizo më shumë sëbashku me ata.
Ngarko dokumente të ndryshme dhe të çdo formati. Nga Word, PDF e deri tek tabelat e komplikuara Excel.
Gjeje në Google Play ose skano kodin dhe shkarkoje tani:
Gjeje në AppStore ose skano kodin dhe shkarkoje tani:
AMC Copyright | AMC Page | Online security